My Albania “Natyre Explorer”

my-alb.jpg
Rruga George W. Bush, Tirana, Albania
Rruga George W. Bush Tirana Tirana County 3014 AL

Shpella e Pellumbasit dhe Kanioni i Lumit Erzen

Shpella e Pëllumbasit e njohur edhe si Shpella e Zezë është një vend arkeologjik në Shqipëri afër fshatit Pëllumbas. Iternerari që do ndiqet:

1. Nisja ora: 09:00
2. Kthimi në Tiranë: 16:30
3. Pjemarrja: 20+ Eksplorues
4. Kohëzgjatja: 3-4 Orë
5. Distanca e përshkruar: 8 Km
6. Paisje , Rroba qe do ju duhen: Veshje sportive , Atlete ose këpucë për Hiking në rast mundësie ,Elektrik koke ose dorë , 1 Litër Ujë , Ushqim , Cokollata , Fruta te thata.

Çmimi: 1500 Lek
Të përfshira: Transporti, Guida, Fotograf

Syri Ciklopit

Syri i Ciklopit ndodhet në fshatin Krrabë të qytetit të Tiranës. Itinerari:

1. Nisja nga Tirana: Ora 09:00 & Mbërritja rreth orës 17:00
2. Vendi i takimit: nisjes tek Piazza pas Muzeut Kombëtar
3. Marshimi: 2-3 orë
4. Pjesëmarrja: 20 + Eksploruesa
5. Distanca: 25 Km nga Tirana
6. Paisje , Rroba qe do ju duhen: Veshje Sportive ,Këpucë për Hiking ose Atlete, çante shpinë, shishe uji 1 Litër, ushqimi me vete, fruta te thata, rroba banjo. Çokollata.

Çmimi: 1500 Lek
Të përfshira: Transporti, Guida, Fotograf


Pëllumbas Cave and Erzen River Canyon

The Pëllumbas Cave, also known as the Black Cave, is an archaeological site in Albania near the village of Pëllumbas. Itinerary:

1: Departure time: 09:00
2: Return to Tirana: 16:30
3: Attendance: 20+ Explorers
4: Duration: 3-4 Hours
5: Distances Described: 8 Km
6: Equipment, Clothes That You Will Need: Sportswear, Sneakers or Hiking Shoes, Hand/Head Torch, 1 Liter Water, Food, Chocolates, Dried Fruits.

Price: 1500 Lek
Includes: Comfortable Carriage Guide

Ciklopi Eyes

The Cyclops’ Eye is located in the village of Krrabë in Tirana. Itinerary:

1. Departure from Tirana: Time 09:00 & Arrival around 17:00
2. Place of the meeting: departure to Piazza behind the National Museum
3. Duration: 2-3 hours
4. Attendance: 20+ Explorers
5. Distance: 25 Km from Tirana
6. Equipment, Clothes that you will Need: Sportswear, Hiking Shoes or Sneakers, backpack, 1 liter water, food, dried fruit, bathing clothes, chocolate.

Price: 1500 Lek
Included: Transportation, Guide, Photographer