Monarc

monarc.jpg
Unaza, Tiranë, Albania
15 Unaza Tiranë Qarku i Tiranës H2T AL

The rooms cost: 100 Euro / night.

Marathon Runner Discount: 60 Euro/ night

In the given price are included:

  • All taxes
  • Breakfast buffet
  • Fiber optic internet and Wi-Fi
  • Digital channels in each room

Dhomat kushtojnë: 100 Euro/nata.

Çmimi i ulur për pjesëmarrësit në maratonë: 60 Euro/nata. 

Në çmimin për dhomën përfshihen:

  • të gjitha taksat
  • mëngjesi i pasur buffet
  • interneti me fibër optike dhe wi-fi
  • kanale dixhitale në çdo dhomë