Classic Hotel

classic.jpg
Rruga Sulejman Delvina 23, Tirana 1019, Albania
23 Rruga Sulejman Delvina Tirana Tirana County 1019 AL

Adresa: Rr Sulejman Delvina, nd.61, H.2, 1022, Tiranë.

Çmimi i ulur për pjesëmarrësit në maratonë

Standard Single Room – 48

Standard Double Room – 55

Standard Twin Room – 55

Deluxe Double Room – 60

Deluxe Twin Room – 60

 

Çmimi përfshin:– Mëngjes buffet

– TVSH

– Wifi

– Parking

– 24h/7 Reception

 

Të gjithë pjesëmarrësit mund të rezervojnë me anë të emailit nën subjektin “Maratona e Tiranës”.

 


Address: Sulejman Delvina Street, nd.61, H.2, 1022, Tiranë.

Marathon Runner Discount

Standard Single Room – 48

Standard Double Room – 55

Standard Twin Room – 55

Deluxe Double Room – 60

Deluxe Twin Room – 60

 

The price includes:– Buffet Breakfast

– VAT

– Wifi

– Parking

– 24h/7 Reception

 

All participants can book by email under the subject “Tirana Marathon”.