AORC - Albania Off-Road Cycling

aorc-logo.jpg
Rruga "Myslim Shyri", Ndertesa Nr.44/3, Hyrja 1, Ap.1, Tiranë 1001, Albania

Zbritja e Dajtit me biçikleta, ku gjatë pedalimit në drejtim të Teleferikut, mund të ndalohet për të vizituar Bunk’art 1.

Çmimi preferencial 50 euro/person ku përfshihen:

Guida
Biçikleta hardtail
Bileta e Bunk’art
Bileta e teleferikut


Dajti Downhill with bicycle, where during pedaling in the direction of the Cable Car, we can visit Bunk’art 1.

Preferential price 50 euro / person includes:

Guide
Hardtail bicycles
Bunk’art ticket
Cable car ticket